GRATIS FRAKT & 30 DAGAR ÖPPET KÖP

0

Din vagn är tom

Försäljningsvillkor

Försäljningsvillkor Demababy.se
Definition av parter

Säljaren är: IMAAKERLUND Per Markus Åkerlund.

Organisationsnummer: 921620330
Postadress: Storfollavegen.4, 7796, Norge
E-post: post@demababy.se
Telefon: +46 8 559 21 909
Säljaren benämns nedan Säljare, vi eller oss.

Köparen är: den person som anges som köpare i beställningen. Kjøper betegnes i det följande som kjøper/kjøperen, kunden, du, deg, din eller ditt.

Allmänt

Försäljningsvillkoren för Sava.no och kunden utarbetas med hänsyn till parternas viktigaste rättigheter och skyldigheter och utformas utifrån konsumentombudsmannens rekommenderade försäljningsvillkor för näthandel och central lagstiftning. Kjøpsvoorwaardenene (försäljningsvillkor) gjelder for alt salg av produkter og diensten fra sava.no til forbrukere i Norge. Kjøpsvillkorene utgör tillsammans med kundens beställning (bekräftad genom en orderbekräftelse) den totala avtalsgrund för köpet. Om du är under 18 år kan du endast agera genom att låta en vuxen (t.ex. en förälder) agera för din räkning.

Sava.no levererar endast till Norge. Vi levererar normalt även till Svalbard och fältpostadresser. Alla produkter som vi säljer kan användas i Norge.

Konsumentskyddet regleras bland annat i konsumentskyddslagen, angritetslagen, marknadsföringslagen, personuppgiftslagen och e-handelslagen. Följ länkarna till dessa lagar om du vill ha mer information om dina rättigheter och skyldigheter vid köp. Försäljningsvillkoren och annan information på Sava.no finns endast på norska.

När dessa försäljningsvillkor kräver skriftlig information uppfylls detta genom användning av e-post och/eller textmeddelanden till en mobiltelefon (SMS).

Avtal

Avtalsgrunden för köpet består av dessa försäljningsvillkor från Sava.no, information som ges i beställningslösningen, kundens beställning och eventuella separat överenskomna villkor. I händelse av konflikt mellan informationen ska den information som parterna separat har avtalat om ha företräde, förutsatt att den inte strider mot tvingande lagstiftning.

Avtalet kompletteras av de relevanta rättsliga bestämmelser som reglerar köp av varor mellan näringsidkare och tillverkare och som nämns i föregående punkter.

Beställning och ingående av avtal

Din beställning är bindande när beställningen registreras på vår server (dator). Vi är också bundna av din beställning om den inte avviker från det som erbjuds av oss i vår webbshop. Du har dock rätt att ångra köpet i enlighet med lagen om ångerrätt, se vidare information nedan. När vi tar emot din beställning bekräftar vi beställningen och skickar en automatisk bekräftelse till dig. Läs orderbekräftelsen noggrant när du får den. Det är viktigt att du kontrollerar om orderbekräftelsen överensstämmer med beställningen.

Eventuella avvikelser mellan din beställning och orderbekräftelsen betraktas som ett nytt erbjudande från oss, som du kan acceptera eller avböja. Du har dock rätt att avbryta din ursprungliga beställning om den överensstämmer med vårt erbjudande. Undantag kan gälla, till exempel vid uppenbara prisfel - se avsnittet nedan om priser.

Information i nätbutiken

Vi strävar efter att ge våra kunder så korrekt information om våra produkter som möjligt. Vi förbehåller oss dock rätten att göra skrivfel, vilket kan innebära att vi inte kan leverera i enlighet med den information som ges i vår webbshop, vår marknadsföring eller på annat sätt.

Vidare förbehåller vi oss rätten att annullera din beställning eller en del av den om produkten är slutsåld. I händelse av utförsäljning kommer du att underrättas om detta, eventuellt tillsammans med information om ett nytt beräknat leveransdatum eller en alternativ produkt. Du kommer att få möjlighet att acceptera vårt nya erbjudande med de ändringar som vi anger i förhållande till din beställning - eller avbryta beställningen.

Om det har förekommit betydande skriv- eller tryckfel hos Sava.no, i annonser etc. och/eller i nätbutiken som överstiger 20 % av det normala försäljningspriset, kan Sava.no ensidigt ändra, radera eller avvisa beställningen. Detta gäller även om kunden har fått en orderbekräftelse eller liknande. Sådana fel måste dock korrigeras inom rimlig tid efter att felet upptäckts.

Priser

Alla priser anges inklusive moms. och exklusive frakt, om inte annat uttryckligen anges. Den totala kostnaden för köpet kommer att visas innan beställning och inkluderar alla utgifter i samband med köpet, till exempel porto, frakt, förpackning osv.

Priserna ändras ständigt och vi förbehåller oss därför rätten att ändra priserna.

Prisändringar som sker efter beställningstillfället och som inte beror på fel har ingen retroaktiv verkan.

Vi förbehåller oss rätten att fördröja leveransen av alla varor på grund av prisfluktuationer och lagersituationen. Vi förbehåller oss också rätten att fördröja leveransen av alla varor på grund av konkurrensutsatt c